RSIN   816137298

 

Adres  : Vackenordestraat 5 8081 TG Elburg

 

Doelstelling :

 

Het verwerven van fondsen om die te bestemmen voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere doeleinden die naar maatschappelijke opvattingen kunnen worden aangemerkt als 'het goede doel'.

 

Beloningsbeleid: geen beloning voor bestuurders

 

Bestuurders:

 

Voorzitter: dhr. R.A. Jansen, geboren 20 november 1969

 

Secretaris: dhr.J.J. Roossien, geboren 11 december 1958

 

Penningmeester: dhr. P. van Beek, geboren 15 juli 1962

 

 

 

 

Jaarrekening

 

Balans 31/7/2018                                                Balans 31/7/2019

                           

Debet

       

Bank                            5962                                  5107                                                   

                                      

Te ontvangen                0                                          150              

                          _______  ___________                _____

                          

                                   5962                                    5257                                                                                                 

 

Credit  Credit

 

Vermogen                  5962                                    5257                                      

     

 

 

 

Staat van Baten & Lasten                               

 

1/8/2017- 31/7/2018                                       1/8/2016-31/72019

 

 

Opbrengsten acties   4114                            4751  

 

Uitgaven aan

goede doelen                                                    

 

 

lokale doelen              4634                         4970                

 

landelijke doelen          0                               0

                                _______                         _____                                                        

                                  

                                     4634                           4970                                

 

Resultaat                      -520                            -218                                 

 

Beheerskosten                                                 

 

Ontvangen rente          0,90                                       0.32

                              

Bankkosten                 125                                   120                                     

                             _______ ________                  ______

 

                                     124                                 120                                  

 

Nettoresultaat              -644                                -338            

Jaarverslag

 Dit verslagjaar zijn een wijnproefavond en Yes! in the Garden georganiseerd

 De opbrengst van Yes! in the Garden is geoormerkt en zal worden besteed aan de plaatsing van een AED in Oldebroek.

 De doelen waar geld aan is gegeven dit verslagjaar zijn:

 Stichting Roeland, Interact Contour, Concordia, Winter in de Vesting,

Jasper Goudriaan, Stichting Tienerhonk, Museum Bovenstraak, Stichting Wiel, Muziek Oratorium,

Stichting Present.

 

Beleidsplan

 

De LC Elburg-Oldebroek houdt in het kader van fundraising acties ten behoeve van organisaties en personen die gevestigd zijn in het eigen clubgebied of daarmee een zekere binding hebben. Daarnaast kunnen doelen ook daarbuiten worden gekozen, zoals regionale en nationale acties, alsmede acties van Lions Nederland. In principe hebben donaties eenmalig plaats, tenzij uitdrukkelijk anders wordt beslist.

 

In het algemeen zal het Actiefonds in een jaar niet meer uitkeren dan de netto opbrengst van de in dat jaar gehouden acties. Incidenteel is het mogelijk om een hoger bedrag toe te kennen, waartoe een bescheiden saldo beschikbaar wordt gehouden.