RSIN   816137298

 

Adres  : Vackenordestraat 5 8081 TG Elburg

 

Doelstelling :

 

Het verwerven van fondsen om die te bestemmen voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere doeleinden die naar maatschappelijke opvattingen kunnen worden aangemerkt als 'het goede doel'.

 

Beloningsbeleid: geen beloning voor bestuurders

 

Bestuurders:

 

Voorzitter: dhr. C.Wijnolts, geboren 26 oktober 1967

 

Secretaris: dhr.J.J. Roossien, geboren 11 december 1958

 

Penningmeester: dhr. P. van Beek, geboren 15 juli 1962

 

 

 

 

Jaarrekening

 

Balans 31/7/2022                                               Balans 31/7/2021

                           

Debet

       

Bank                          7255                                     6708                                                 

                                      

Te ontvangen                0                                          92             

                          _______  ___________                _____

                          

                                   7255                                   6800                                                                                               

 

Credit  Credit

 

Vermogen                  7255                                   6800                                     

     

 

 

 

Staat van Baten & Lasten                               

 

1/8/2021- 31/7/2022                                       1/8/2020-31/7/2021

 

 

Opbrengsten acties   5125                              4053 

 

Uitgaven aan

goede doelen                                                    

 

 

lokale doelen            4550                      3669              

 

landelijke doelen          0                               0

                                _______                         _____                                                        

                                  

                                     4550                          3669                               

 

Resultaat                       575                            384                                 

 

Beheerskosten                                                 

 

Ontvangen rente          0,31                                      0,31

                              

Bankkosten                 119                                       120                                     

                             _______ ________                 ____

 

                                     120                               119                                  

 

Nettoresultaat               455                               229           

Jaarverslag

 Dit verslagjaar zijn een wijnproeverij en een muziekfestival georganiseerd.

 .

 De doelen waar geld aan is gegeven dit verslagjaar zijn:

 Wims wandeling, PV Het Zwaailicht, Speelgoedbank,`s Heerenloo Zorggroep, de Zonnebloem Elburg, Muziekvereniging Concordia, Oranjevereniging Oldebroek, Brandweer, Scouting Rambonnet, KNRM, Vrienden Exper Care, Helemaal Groen, Cariander `t HArde, Scouting Gustaaf Adolfgroep, Klein maar Dapper, Artclub, Stichting Vestingval. Stichting Jong Veluwe.

 

 

 

Beleidsplan

 

De LC Elburg-Oldebroek houdt in het kader van fundraising acties ten behoeve van organisaties en personen die gevestigd zijn in het eigen clubgebied of daarmee een zekere binding hebben. Daarnaast kunnen doelen ook daarbuiten worden gekozen, zoals regionale en nationale acties, alsmede acties van Lions Nederland. In principe hebben donaties eenmalig plaats, tenzij uitdrukkelijk anders wordt beslist.

 

In het algemeen zal het Actiefonds in een jaar niet meer uitkeren dan de netto opbrengst van de in dat jaar gehouden acties. Incidenteel is het mogelijk om een hoger bedrag toe te kennen, waartoe een bescheiden saldo beschikbaar wordt gehouden.