RSIN   816137298

 

Adres  : Vackenordestraat 5 8081 TG Elburg

 

Doelstelling :

 

Het verwerven van fondsen om die te bestemmen voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere doeleinden die naar maatschappelijke opvattingen kunnen worden aangemerkt als 'het goede doel'.

 

Beloningsbeleid: geen beloning voor bestuurders

 

Bestuurders:

 

Voorzitter: dhr. R.A. Jansen, geboren 20 november 1969

 

Secretaris: dhr.J.J. Roossien, geboren 11 december 1958

 

Penningmeester: dhr. P. van Beek, geboren 15 juli 1962

 

 

 

 

Jaarrekening

 

Balans 31/7/2020                                                Balans 31/7/2019

                           

Debet

       

Bank                          6416                                     5107                                                   

                                      

Te ontvangen                0                                          150              

                          _______  ___________                _____

                          

                                   6416                                    5257                                                                                                 

 

Credit  Credit

 

Vermogen                  6416                                    5257                                      

     

 

 

 

Staat van Baten & Lasten                               

 

1/8/2019- 31/7/2020                                       1/8/2018-31/7/2019

 

 

Opbrengsten acties   3938                           4751  

 

Uitgaven aan

goede doelen                                                    

 

 

lokale doelen            2680                        4970                

 

landelijke doelen          0                               0

                                _______                         _____                                                        

                                  

                                     2680                           4970                                

 

Resultaat                      1159                            -218                                 

 

Beheerskosten                                                 

 

Ontvangen rente          0,31                                       0.32

                              

Bankkosten                 120                                 120                                     

                             _______ ________                  ______

 

                                     124                                 120                                  

 

Nettoresultaat              1039                               -338            

Jaarverslag

 Dit verslagjaar is een wijnproefavond georganiseerd

 .

 De doelen waar geld aan is gegeven dit verslagjaar zijn:

 `S Heerenloo Elburg, AED winkeldorp Oldebroek, Arent thoe Boecop.

 

 

 

Beleidsplan

 

De LC Elburg-Oldebroek houdt in het kader van fundraising acties ten behoeve van organisaties en personen die gevestigd zijn in het eigen clubgebied of daarmee een zekere binding hebben. Daarnaast kunnen doelen ook daarbuiten worden gekozen, zoals regionale en nationale acties, alsmede acties van Lions Nederland. In principe hebben donaties eenmalig plaats, tenzij uitdrukkelijk anders wordt beslist.

 

In het algemeen zal het Actiefonds in een jaar niet meer uitkeren dan de netto opbrengst van de in dat jaar gehouden acties. Incidenteel is het mogelijk om een hoger bedrag toe te kennen, waartoe een bescheiden saldo beschikbaar wordt gehouden.